* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006

Sim Thất Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 092.7777777 4.600.000.000 Sim thất quý Đặt mua
2 Vinaphone 091.6666666 12.000.000.000 Sim thất quý Đặt mua
3 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
4 Viettel 037.4444444 550.000.000 Sim thất quý Đặt mua
5 Viettel 098.7777777 8.999.450.000 Sim thất quý Đặt mua
6 Vinaphone 094.2222222 2.480.000.000 Sim thất quý Đặt mua
7 Viettel 096.2222222 3.450.000.000 Sim thất quý Đặt mua
8 Vietnamobile 058.444.4444 399.000.000 Sim thất quý Đặt mua
9 Vinaphone 0945.555.555 3.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
10 Vietnamobile 056.3333333 768.000.000 Sim thất quý Đặt mua
11 Viettel 035.2222222 933.000.000 Sim thất quý Đặt mua
12 Vinaphone 091.3333333 7.840.000.000 Sim thất quý Đặt mua
13 Máy bàn 0258.777.7777 200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
14 Vinaphone 088.6666666 6.600.000.000 Sim thất quý Đặt mua
15 Viettel 033.777.7777 2.222.350.000 Sim thất quý Đặt mua
16 Viettel 098.4444444 2.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
17 Vinaphone 082.6666666 4.011.350.000 Sim thất quý Đặt mua
18 Vinaphone 081.4444444 1.180.000.000 Sim thất quý Đặt mua
19 Viettel 037.9999999 5.580.000.000 Sim thất quý Đặt mua
20 Mobifone 090.8888888 15.600.000.000 Sim thất quý Đặt mua
21 Vietnamobile 058.5555555 1.310.000.000 Sim thất quý Đặt mua
22 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
23 Viettel 032.9999999 3.680.000.000 Sim thất quý Đặt mua
24 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 Sim thất quý Đặt mua
25 Viettel 032.6666666 1.690.000.000 Sim thất quý Đặt mua
26 Máy bàn 0254.777.7777 150.000.000 Sim thất quý Đặt mua
27 Máy bàn 0222.8888888 999.000.000 Sim thất quý Đặt mua
28 Viettel 033.4444444 1.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
29 Vietnamobile 058.3333333 804.000.000 Sim thất quý Đặt mua
DMCA.com Protection Status