* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0352.44.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0836.72.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0786.68.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0773.98.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0347.27.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0764.98.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0365.65.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0764.13.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0356.43.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0786.30.2004 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0707.81.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0949.43.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0375.79.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0352.06.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.43.2004 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0393.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0399.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0394.46.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0365.46.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0765.81.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0785.29.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0353.61.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0398.19.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0765.32.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0357.26.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vietnamobile 0584.86.2004 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0703.61.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0708.89.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0797.71.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0769.76.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0358.21.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 097.303.2004 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0767.47.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 093.656.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0783.58.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0793.78.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0784.54.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0937.59.2004 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0798.67.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0783.32.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0786.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0799.94.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0937.41.2004 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0797.92.2004 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0794.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Mobifone 0783.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Mobifone 0798.62.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Mobifone 0797.32.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Mobifone 0797.52.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0786.62.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0794.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0786.32.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0783.52.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0785.71.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 0785.62.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0797.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0798.60.2004 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0786.55.2004 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0785.04.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Mobifone 0792.80.2004 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0792.87.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Mobifone 0793.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Mobifone 0792.99.2004 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0798.51.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Mobifone 0785.64.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Mobifone 0792.98.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Mobifone 0785.52.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Mobifone 0784.60.2004 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Mobifone 0793.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Mobifone 0798.50.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Mobifone 0898.92.2004 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Mobifone 0797.62.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Mobifone 0797.40.2004 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Mobifone 0785.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Mobifone 0931.53.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Mobifone 0797.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Mobifone 0937.53.2004 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Mobifone 0798.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Mobifone 0799.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Mobifone 0908.51.2004 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Mobifone 0783.62.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Mobifone 0783.49.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Mobifone 0792.52.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Mobifone 0798.32.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Mobifone 0798.52.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Mobifone 0798.56.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Mobifone 0785.92.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Mobifone 0797.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Mobifone 0908.26.2004 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Mobifone 0797.25.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Mobifone 0785.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Mobifone 0792.62.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Mobifone 0784.74.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Mobifone 0792.82.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Mobifone 0937.51.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Mobifone 0799.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Mobifone 0793.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Mobifone 0793.40.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Mobifone 0798.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Mobifone 0786.12.2004 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Mobifone 0783.44.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Mobifone 0792.42.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Mobifone 0793.77.2004 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 0786.52.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Mobifone 0933.76.2004 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Mobifone 0785.32.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Mobifone 0784.70.2004 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Mobifone 0896.87.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Mobifone 0786.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Mobifone 0798.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Mobifone 0785.53.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Mobifone 0784.79.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Mobifone 0908.94.2004 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Mobifone 0786.02.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Mobifone 0792.92.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Mobifone 0908.72.2004 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Mobifone 0784.40.2004 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Mobifone 0785.72.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Mobifone 0784.47.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Mobifone 0797.78.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Mobifone 0797.37.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Mobifone 0785.12.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Mobifone 0931.20.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Mobifone 0785.02.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Mobifone 0937.85.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Mobifone 0798.44.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Mobifone 0784.76.2004 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Mobifone 0907.7.7.2004 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 0932.9.5.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0939.70.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0907.7.1.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0899.00.2004 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0939.07.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0907.7.3.2004 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0932.9.8.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0939.9.5.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0907.80.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0939.5.6.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0907.5.5.2004 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 0907.6.8.2004 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0907.6.1.2004 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0907.1.3.2004 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0907.9.3.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 0939.2.2.2004 3.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0907.9.7.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0939.05.2004 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0901.2.2.2004 3.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 0907.9.5.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0931.09.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Vinaphone 084.789.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Vinaphone 084.678.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Vinaphone 082.567.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Vinaphone 09.1981.2004 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Vinaphone 081.789.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Vinaphone 09.1997.2004 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

0888.97.5555 DMCA.com Protection Status