* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006

Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0976.78.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0975.55.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0972.28.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 085.777.1996 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0768.75.1996 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0796.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0765.74.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0829.14.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0775.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 0589.22.1996 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0798.22.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 093.24.3.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 093.24.1.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.74.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0827.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0764.31.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0765.82.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0707.35.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 07.9993.1996 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0778.85.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0707.82.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0769.86.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0797.63.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0785.19.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0769.61.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0784.88.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0703.25.1996 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 0564.09.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0764.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vietnamobile 0583.73.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0707.31.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0792.59.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0813.34.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0777.05.1996 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 077.5.02.1996 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0773.84.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0786.64.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vietnamobile 0564.08.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 08.5678.1996 16.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0839.88.1996 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 082.345.1996 5.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0833.68.1996 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 091.373.1996 3.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.1978.1996 3.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 085.494.1996 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 082559.1996 3.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0819.44.1996 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0836.77.1996 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 083.444.1996 4.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 083.555.1996 6.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0855.33.1996 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0825.48.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 085.779.1996 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 083.616.1996 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.1979.1996 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0825.95.1996 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0825.98.1996 3.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 081.737.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 083.567.1996 5.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 081771.1996 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0916.35.1996 3.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 09.1980.1996 9.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 082669.1996 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 085.787.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 082.553.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 0828.97.1996 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vinaphone 0919.13.1996 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vinaphone 0917.6.3.1996 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Vinaphone 0919.42.1996 3.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Vinaphone 0837.38.1996 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Vinaphone 0819.86.1996 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 0833.66.1996 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Vinaphone 081775.1996 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Vinaphone 0817.81.1996 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Vinaphone 0825.97.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Vinaphone 082.888.1996 7.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 0913.7.5.1996 2.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Vinaphone 083.688.1996 4.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vinaphone 08.1977.1996 3.520.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 083.678.1996 5.570.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 082889.1996 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 0914.81.1996 3.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Vinaphone 081778.1996 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 0919.64.1996 3.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 0823.97.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0914.45.1996 3.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vinaphone 081776.1996 1.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Vinaphone 0828.98.1996 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 081779.1996 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Vinaphone 081777.1996 5.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Vinaphone 085.345.1996 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Vinaphone 0825.93.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Vinaphone 0833.55.1996 4.380.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Vinaphone 0823.93.1996 5.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Vinaphone 082.887.1996 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Vinaphone 0828.93.1996 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 0834.67.1996 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Vinaphone 0819.49.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Vinaphone 085.666.1996 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Vinaphone 0915.56.1996 4.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Vinaphone 0825.94.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Vinaphone 0858.58.1996 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Vinaphone 0942.90.1996 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Vinaphone 08.19.10.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Vinaphone 0886.65.1996 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Vinaphone 0913.87.1996 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Vinaphone 0946.22.1996 3.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Vinaphone 0835.88.1996 3.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Vinaphone 0852.99.1996 5.430.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 09.13.08.1996 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0943.61.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 08.1972.1996 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 0886.70.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0845.33.1996 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 08.29.10.1996 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 0944.13.1996 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 0889.57.1996 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 0889.19.1996 3.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Vinaphone 08.1995.1996 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Vinaphone 08.23.11.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Vinaphone 08.16.10.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Vinaphone 0913.96.1996 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Vinaphone 08.1981.1996 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Vinaphone 0889.92.1996 4.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Vinaphone 0913.51.1996 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Vinaphone 08.1369.1996 5.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Vinaphone 0889.52.1996 1.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Vinaphone 0889.06.1996 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Vinaphone 08.1983.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Vinaphone 0916.55.1996 8.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Vinaphone 0912.25.1996 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Vinaphone 0886.61.1996 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Vinaphone 0913.66.1996 17.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Vinaphone 0859.33.1996 2.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Vinaphone 0886.00.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Vinaphone 0886.791.996 4.780.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Vinaphone 0886.76.1996 2.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Vinaphone 0889.63.1996 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Vinaphone 0912.58.1996 8.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Vinaphone 0942.18.1996 3.430.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Vinaphone 0912.71.1996 4.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Vinaphone 082.322.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Vinaphone 0886.94.1996 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Vinaphone 0889.18.1996 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Vinaphone 0886.58.1996 3.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Mobifone 0931.24.1996 2.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Mobifone 0798.71.1996 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 078.424.1996 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0798.81.1996 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0798.74.1996 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0797.82.1996 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0784.60.1996 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0783.40.1996 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0786.71.1996 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0784.92.1996 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0784.89.1996 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0797.73.1996 2.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0785.72.1996 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 0784.25.1996 1.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0784.83.1996 1.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0899.78.1996 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0797.24.1996 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 0798.41.1996 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0784.18.1996 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0937.80.1996 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0784.46.1996 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 079.772.1996 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0792.30.1996 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Mobifone 0793.80.1996 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Mobifone 0785.20.1996 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Mobifone 079.848.1996 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Mobifone 0797.52.1996 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Mobifone 0797.08.1996 2.230.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Mobifone 078.494.1996 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status