* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006

Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0703.16.1991 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0767.04.1991 990.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0704.45.1991 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0703.26.1991 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0333.63.1991 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0976.52.1991 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0969.36.1991 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0378.78.1991 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0971.78.1991 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0397.77.1991 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0969.60.1991 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0962.81.1991 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0866.69.1991 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0363.39.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0328.91.1991 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0368.39.1991 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 077777.1991 45.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0703.47.1991 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 083.678.1991 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 082.888.1991 6.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0824.22.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 082.558.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0825.93.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0839.66.1991 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0825.94.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 082.885.1991 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 085.345.1991 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0823.95.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0828.95.1991 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0828.97.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0843.991.991 6.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0833.991.991 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0828.93.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 085.933.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0836.77.1991 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 081.737.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0828.98.1991 6.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 0835.22.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 082.553.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 0833.68.1991 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vinaphone 0837.38.1991 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vinaphone 082.557.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Vinaphone 083.555.1991 5.470.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Vinaphone 085.787.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Vinaphone 085.668.1991 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 0825.97.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Vinaphone 082996.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Vinaphone 0823.98.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Vinaphone 081778.1991 4.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Vinaphone 0828.96.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 081771.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Vinaphone 0825.96.1991 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vinaphone 081779.1991 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 085.779.1991 2.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 082.666.1991 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 083.523.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Vinaphone 0825.95.1991 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 081776.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 085.494.1991 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 082.881.1991 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vinaphone 082.886.1991 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Vinaphone 0823.93.1991 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 082.246.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Vinaphone 0817.81.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Vinaphone 0819.49.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Vinaphone 0823.92.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Vinaphone 0825.92.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Vinaphone 08.5678.1991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Vinaphone 083.688.1991 6.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Vinaphone 0817.36.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 0828.92.1991 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Vinaphone 0823.91.1991 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Vinaphone 0823.96.1991 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Vinaphone 0858.991.991 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Vinaphone 0855.33.1991 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Vinaphone 082.887.1991 1.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Vinaphone 085.666.1991 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Vinaphone 0819.78.1991 2.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Vinaphone 0857.66.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Vinaphone 0834.67.1991 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Vinaphone 0825.48.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Vinaphone 081782.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Vinaphone 082.667.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 0825.98.1991 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0819.77.1991 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 082559.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 083339.1991 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0823.97.1991 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 081775.1991 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 0888.96.1991 11.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 08.1976.1991 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 0817.72.1991 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Vinaphone 0886.96.1991 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Vinaphone 0889.35.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Vinaphone 0918.49.1991 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Vinaphone 0823.08.1991 11.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Vinaphone 0889.21.1991 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Vinaphone 0889.23.1991 2.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Vinaphone 0911.40.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Vinaphone 08.25.12.1991 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Vinaphone 0813.57.1991 5.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Vinaphone 0916.95.1991 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Vinaphone 091.597.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Vinaphone 08.13.03.1991 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Vinaphone 0889.36.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Vinaphone 08.1988.1991 14.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Vinaphone 0948.96.1991 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Vinaphone 0948.72.1991 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Mobifone 0798.61.1991 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
142 Mobifone 0798.20.1991 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
143 Mobifone 0793.73.1991 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
144 Mobifone 0798.43.1991 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
145 Mobifone 0797.25.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Mobifone 0794.45.1991 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
147 Mobifone 0798.75.1991 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Mobifone 0798.51.1991 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
149 Mobifone 0797.49.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Mobifone 0797.61.1991 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Mobifone 0939.04.1991 4.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Mobifone 0798.07.1991 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Mobifone 0939.3.8.1991 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 0896.70.1991 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0896.7.4.1991 2.470.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0907.6.5.1991 4.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0898.8.1.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0896.04.1991 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0898.8.3.1991 3.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0896.7.2.1991 2.770.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0896.7.1.1991 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0896.7.3.1991 2.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0898.8.2.1991 3.220.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0907.3.6.1991 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 09.31.03.1991 9.780.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0706.3.9.1991 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0702.9.8.1991 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0706.991.991 12.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 0939.5.3.1991 4.570.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0907.4.3.1991 3.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0796.991.991 14.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0899.6.9.1991 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 0706.6.1.1991 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0898.00.1991 3.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Mobifone 0899.01.1991 2.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Mobifone 0907.60.1991 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Mobifone 0899.6.7.1991 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Mobifone 0899.06.1991 2.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Mobifone 0939.8.4.1991 3.520.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Mobifone 0899.02.1991 2.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status