* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0336.69.1989 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0971.68.1989 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0961.52.1989 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0333.68.1989 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0392.89.1989 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0973.16.1989 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0965.03.1989 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0399.79.1989 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0968.05.1989 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0385.73.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0365.46.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0397.51.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vietnamobile 0587.88.1989 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 0587.68.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 081779.1989 4.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 081778.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0837.38.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 081.737.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 081777.1989 6.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0839.88.1989 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0828.92.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0839.33.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0834.93.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 083.688.1989 6.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0838.77.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0833.55.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0858.58.1989 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 083.323.1989 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0835.22.1989 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0825.95.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 083.523.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 082889.1989 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0828.98.1989 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 082.666.1989 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 085.666.1989 5.470.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0823.97.1989 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 085.333.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0828.96.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0833.68.1989 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0823.95.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 083.555.1989 6.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 083339.1989 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0855.33.1989 1.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0825.96.1989 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0825.93.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0817.81.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0825.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 083338.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 0828.93.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 082.881.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vinaphone 0823.96.1989 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vinaphone 081771.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Vinaphone 082.246.1989 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Vinaphone 0823.92.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Vinaphone 082.883.1989 1.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 0824.22.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Vinaphone 082559.1989 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Vinaphone 083.616.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Vinaphone 0819.49.1989 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Vinaphone 083.678.1989 5.430.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 082.885.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Vinaphone 0857.66.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vinaphone 0823.93.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 0819.44.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 0835.9.7.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 082.558.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Viettel 038.64.4.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 082.557.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 085.494.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0836.77.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vinaphone 0822.65.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Vinaphone 081776.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 0834.67.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Vinaphone 081775.1989 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Vinaphone 082669.1989 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Vinaphone 0817.36.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Vinaphone 0828.09.19.89 4.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Vinaphone 0825.94.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Vinaphone 082.887.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Vinaphone 08.3568.1989 3.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 085.939.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Vinaphone 082.818.1989 4.360.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Vinaphone 0819.78.1989 3.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Vinaphone 0823.98.1989 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Vinaphone 085.345.1989 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Vinaphone 081782.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Vinaphone 0825.97.1989 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Vinaphone 082.555.1989 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Vinaphone 0828.97.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Vinaphone 0825.49.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Vinaphone 08.5678.1989 12.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Vinaphone 085.779.1989 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Vinaphone 0825.98.1989 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 082.884.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0828.55.1989 3.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 0911.83.1989 9.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 0886.73.1989 2.520.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0816.07.1989 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 0886.39.1989 4.770.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 08.18.11.1989 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 0889.42.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 0886.83.1989 4.770.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Vinaphone 0886.72.1989 3.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Vinaphone 08.1200.1989 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Vinaphone 0857.88.1989 3.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Vinaphone 0941.51.1989 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Vinaphone 0818.07.1989 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Vinaphone 0912.75.1989 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Vinaphone 08.13.03.1989 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Vinaphone 0941.92.1989 4.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Vinaphone 0812.02.1989 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Vinaphone 08.5552.1989 3.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Vinaphone 091.545.1989 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Vinaphone 0827.93.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Vinaphone 0943.94.1989 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Vinaphone 0889.17.1989 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Vinaphone 0856.09.1989 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Vinaphone 0886.27.1989 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Vinaphone 085.696.1989 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Vinaphone 0888.73.1989 3.910.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Vinaphone 0946.87.1989 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Vinaphone 0889.52.1989 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Vinaphone 0855.67.1989 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Vinaphone 0918.73.1989 4.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Vinaphone 0911.56.1989 9.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Vinaphone 0888.57.1989 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Vinaphone 0886.13.1989 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Vinaphone 0911.50.1989 4.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Vinaphone 0839.62.1989 2.780.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Vinaphone 0917.72.1989 3.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Vinaphone 082.522.1989 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 0792.20.1989 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0937.42.1989 3.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0784.98.1989 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0785.08.1989 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0784.07.1989 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0785.72.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0797.21.1989 1.670.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0792.74.1989 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0792.43.1989 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0793.41.1989 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0899.76.1989 3.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 0784.72.1989 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0792.30.1989 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0784.78.1989 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0784.28.1989 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 0784.16.1989 1.670.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0783.24.1989 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0785.69.1989 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0794.45.1989 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 0785.87.1989 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0896.70.1989 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Mobifone 0899.03.1989 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Mobifone 0896.7.4.1989 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Mobifone 0896.7.2.1989 2.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Mobifone 0896.7.3.1989 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Mobifone 0896.7.1.1989 2.340.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Mobifone 0907.5.8.1989 4.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status