* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2006, quý khách nhập vào *2006
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2006, nhập vào 098*2006

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0797.28.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0899.79.1970 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0937.19.1970 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0931.25.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0937.96.1970 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0931.22.1970 2.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0908.73.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0783.55.1970 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0785.23.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0908.37.1970 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0937.70.19.70 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0908.97.1970 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0937.49.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0937.54.1970 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0933.54.1970 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0933.19.1970 2.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 08.9996.1970 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0933.90.1970 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0937.85.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0933.80.1970 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0933.85.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0908.45.1970 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0933.64.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0931.20.1970 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0901.63.1970 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0933.01.1970 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0909.79.1970 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0786.28.1970 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0769.86.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0333.06.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0786.55.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0908.43.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0386.34.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0977.45.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0707.87.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0707.85.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0794.08.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0777.94.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0786.45.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0786.67.1970 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0949.43.1970 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0707.86.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0785.95.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0377.01.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0393.00.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0767.43.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0769.08.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0786.32.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0708.76.1970 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0789.95.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0707.32.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0707.83.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0769.61.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0765.58.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0383.92.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0765.89.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0908.76.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0383.45.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0359.78.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0799.97.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0777.68.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0386.24.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0785.96.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0785.97.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0792.07.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0333.35.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 07.03.04.1970 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0703.68.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0703.52.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Viettel 0372.91.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vietnamobile 0925.27.1970 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Mobifone 0708.89.1970 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Viettel 0384.17.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Viettel 0392.33.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0764.21.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0777.97.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0769.63.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0764.46.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 0775.77.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0769.85.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Viettel 0365.46.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0933.25.1970 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0786.48.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Viettel 0387.24.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0933.65.1970 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Viettel 0368.87.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Mobifone 0769.66.1970 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0932.62.1970 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Mobifone 0933.35.1970 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Mobifone 0765.36.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Mobifone 0765.73.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Viettel 0385.73.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Mobifone 0769.76.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Mobifone 07.03.08.1970 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Viettel 0348.11.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Viettel 0333.43.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Mobifone 0938.27.1970 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Mobifone 0938.52.1970 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Mobifone 0769.62.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Mobifone 0703.25.1970 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Viettel 0962.60.1970 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 0949.49.1970 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Mobifone 0785.19.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Viettel 0346.68.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Viettel 0386.92.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Viettel 0333.28.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Mobifone 0707.82.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Viettel 0386.26.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Viettel 0378.34.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Mobifone 0769.06.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Mobifone 0703.59.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Mobifone 0703.65.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Mobifone 0703.69.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Mobifone 077.5.02.1970 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Mobifone 093.26.7.1970 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Mobifone 0775.09.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Mobifone 0776.69.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Mobifone 07.9993.1970 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Viettel 0372.89.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Mobifone 0765.83.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Mobifone 0797.59.1970 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Mobifone 0908.96.1970 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Viettel 0384.97.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Mobifone 0769.01.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Mobifone 0786.33.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Mobifone 0764.98.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 07.03.11.1970 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Viettel 0969.44.1970 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Viettel 035.909.1970 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Viettel 0358.30.1970 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Viettel 08678.1.1970 750.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Viettel 098.791.1970 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Viettel 096.379.1970 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Viettel 0984.4.9.1970 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Viettel 0367.39.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0369.12.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 0968.23.1970 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 033.558.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 0963.20.1970 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 098.777.1970 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 09.6464.1970 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Viettel 0366.53.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Viettel 0388.25.1970 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Viettel 0359.4.2.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Viettel 0969.27.1970 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Viettel 0384.22.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Viettel 0338.26.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Viettel 0368.34.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Viettel 0345.19.1970 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Viettel 034.30.6.1970 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Viettel 096.267.1970 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Viettel 0964.81.1970 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Viettel 0384.25.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Viettel 0326.98.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Viettel 0344.14.1970 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Viettel 0969.43.1970 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Viettel 0367.7.4.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Viettel 0337.21.1970 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Viettel 0376.97.1970 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Viettel 0369.88.1970 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Viettel 0387.21.1970 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Viettel 0326.80.1970 710.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Viettel 0985.77.1970 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 037.217.1970 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Viettel 0393.87.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Viettel 0352.50.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Viettel 039.717.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Viettel 0339.63.1970 790.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Viettel 0375.92.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Viettel 0376.85.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Viettel 0339.58.1970 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Viettel 0347.93.1970 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Viettel 0383.79.1970 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Viettel 0966.03.1970 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Viettel 0387.23.1970 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Viettel 0333.10.1970 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Viettel 03.3456.1970 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Viettel 0373.26.1970 860.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1

0888.97.5555 DMCA.com Protection Status